Helheten är vår framgång

Komplett attefallshus med uthyrning är vår vision

Varje år skickar Boverket bostadsmarknadsenkäten till Sveriges 290 kommuner. 212 av Sveriges 290 kommuner rapporterar att de har underskott på bostäder 2020, och det handlar inte längre enbart om storstadsområdena. Boverket bedömer att det behövs byggas mer de närmaste tre åren, samtidigt byggs det mindre. Detta tycker vi är synd. Men bra för oss, med våra tjänster hjälper vi till att tjäna pengar och samtidigt hjälper bostadsmarknaden.

Sedan den nya lagen ändrats från 25 kvm och nu den 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga 30 kvm attefallshus utan bygglov. Så är det här mer populärt än någonsin. Detta innebär att vi på Attefallsförmedlaren, skapar möjlighet till befintliga villa och tomtägare att kunna tjäna pengar med en hållbar lösning.

Gör en intressenanmälan här så kontaktar vi dig!